• มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    alt           มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งขึ้นและสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การศึกษาชั้นสูงขยายออกไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งภูมิภาคที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของประเทศ
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

          คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นalt เป็นองค์กรประสานงาน ภายใต้การสนับสนุนจากสำนัก 3 ในฐานะที่มีภาระกิจหลักในด้านการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดกระบวนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เกิดกระบวนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง แล้วนำข้อมูลพื้นฐานทั้ง 7 ด้านไปบันทึกลงโปรแกรม TCNAP
  • สสส.

    alt       
             การดำเนินโครงการพัฒนาตำบลสุขภาวะ ซึ่งเกิดขึ้นทั่วประเทศภายใต้การสนับสนุนจาก สสส. ได้ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งการพัฒนาและสร้างเสริมพื้นที่ให้เกิดเป็นตำบลเรียนรู้ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
postheadericon รายชื่อ
ระกาศผลการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
ตามที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง  นั้น จึงขอประกาศผลการสัมภาษณ์ ดังนี้
ตัวจริง ได้แก่ นางสาววาสนา สุปัชชา
สำรองอันดับ1 นางสาวพิรดา คูสกุลรัตน์ 
สำรองอันดับ2 นางสาวชูขวัญ บุญครอง  
   ขอให้ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ตัวจริง มารายงานตัวและปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. 
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2560 
 
postheadericon การติดต่อสื่อสารภายใน
ที่อยู่สำนักงานศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1229 เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน หมายเลขโทรศัพท์ 089-7115752
ฝ่ายเลขานุการ หมายเลขโทรศัพท์ 08-7774-4453
หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 043-202142
หมายเลขโทรสารสำนักงาน 043-202142

 

 
 

กระทู้ล่าสุดในเว็บบอร์ด

No posts to display.